HOME>溫泉導覽>廬山溫泉
廬山溫泉

廬山溫泉

廬山溫泉於民國30年經檢驗,有兩處主要溫泉泉源,一是位於廬山溫泉吊橋東端馬海僕溪溪谷,另一源頭則位於於廬山溫泉吊橋東端塔羅灣溪溪谷南岸第一泉源,因此兩源頭可依廬山溫泉吊橋作為標的;廬山溫泉泉質屬強鹼性碳酸氫鈉泉,廬山溫泉泉溫為攝氏87度,氫離子濃度為9;廬山溫泉隨季節的變化而升降,廬山溫泉泉水清澈無味,從日據時代發現後廬山溫泉即被視為「神泉」。